Ondernemen vanuit het geloof

11 januari 2013

In mijn vorige blog heb ik het gehad over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe verhoudt zich hetgeen daarin beschreven staat nu met ondernemen vanuit het geloof? Ondernemerschap vanuit het geloof kent ook al de stadia die genoemd worden in de maslow piramide. Met name ondernemingen die op het nivo (niveau) van betekenisbewust functioneren zullen zich hierin herkennen.

Toch is er een wezenlijk verschil. Eigen identiteit. Het begint bij jezelf. Waar ligt je identiteit in het ondernemerschap. Henri Nouwen geeft in zijn beroemde prekenreeks een goed voorbeeld. Hij geeft 4
mogelijkheden weer.

1. Je identiteit ligt vast in wat mensen van je vinden;
2. Je identiteit ligt geborgen in wat je bezit;
3. Je identiteit ligt geborgen in wat je doet;
4. ligt je identiteit geborgen in de wetenschap dat je een geliefd kind bent van God de Vader.

Leef je vanuit het vaderhart van God in de wetenschap dat hij je leven leidt maar ook je bedrijf leidt. De ontdekkingstocht begint met het persoonlijk realiseren van en overgave aan dat alleen Jezus jou
kan vormen en kan maken tot een goed mens. Het begint met gezond leidinggeven aan je eigen leven. Je leven in het Goddelijk perspectief zien. Het leren wandelen met Jezus, je hart leren richten op Hem, het leren in afhankelijkheid en overgave te leven. Wat is in dat perspectief je visie op de onderneming? Hoe ervaar je dat ten diepste? Is je onderneming een middel tot …. of heeft de onderneming jouw leven in z’n greep. Leven vanuit het perspectief dat de onderneming een onderdeel vormt van Gods koninkrijk plaatst het hele ondernemen in een ander daglicht. Waarden die in het koninkrijk boven aan staan worden dan waarden die je ook als onderneming wilt gaan uitleven. Je bedrijf is dienend aan de samenleving en dient om te heersen over de schepping. Persoonlijk Leiderschap In het boek Gezond leiderschap in de kerk van Paul Ch. Donders en Jaap Ketelaar wordt een persoonlijk leiderschapsconcept uitgewerkt. Binnen dit concept worden vijf gebieden onderscheiden:

  • Roeping (de basis van waaruit wordt gewerkt)
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid, het vormen van het karakter gericht op resultaat
  • Sociale verantwoordelijkheid, het vormen van het karakter dat zich op andere mensen richt
  • Sociale vaardigheid

Bestuurlijke vaardigheid Centraal staat onze roeping in het leven. Hebben we dat helder want dat is de basis van waaruit enerzijds richting wordt gegeven aan ons persoonlijk leven maar ook aan het ondernemen. Het ontdekken van je persoonlijke roeping is al een ontdekkingstocht op zich maar kan alleen ontdekt worden vanuit een gezonde visie op je identiteit. Door gebed, het onderzoeken van Gods woord, visie krijgen op de plek waarin je gesteld bent, gesprek met goede raadgevers, openbaart zich je roeping. Het is Gods verlangen om Zijn wil met je leven duidelijk te maken. Door actief hiernaar te zoeken wordt deze helder. Om op een goede wijze invulling te geven aan onze roeping dienen we te leren ondernemen in afhankelijkheid. Groei in je relatie met Jezus en werken aan persoonlijke ontwikkeling is hierbij essentieel. Bij persoonlijke ontwikkeling dient ontwikkeling in karakter en vaardigheden hand in hand te gaan. Als de ontwikkeling van het karakter achter blijft kan dat makkelijk resulteren in manipulatie en als de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden achterblijft kan het makkelijk leiden tot een burn out. Beide situaties vertroebelen ons zicht op onze roeping of levert in ieder geval barrières op om onze roeping te vervullen. Immers door onvoldoende geleerd te hebben om taken en verantwoordelijkheden over te dragen of hoe om te gaan met omstandigheden die jou persoonlijk emotioneel raken, ga je gemakkelijk onderuit en komt je roeping in gevaar. In mijn volgende blog wil ik wat meer vertellen over het transformeren van je  onderneming in het ondernemen vanuit het geloof en welke rol je daar in kan innemen.