Maatschappelijk verantwoord ondernemen

11 januari 2013

In het brede maatschappelijk leven vindt je bij bedrijven een trend naar maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Het is overigens niet een trend die alleen in Nederland gaande is maar eigenlijk in heel Europa en Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog is economische groei als de stabiliserende beweging gezien om de Europese landen in vrede met elkaar te laten leven. Dit heeft er toe geleid dat niet alleen de inwoners van Europa hoger op de Maslow piramide zijn gaan leven maar dat deze leefwijze doorgedrongen is in de economie en het maatschappelijke leven. Vergelijk dit eens met de auto industrie. In de jaren 60 lag het accent op massa productie. Auto’s werden op voorraad geproduceerd. E waren weinig variaties, hooguit in kleur, maar iedereen wilde een auto. In de jaren 80 en 90 kwamen er steeds meer uitvoeringen, keuzes in modellen en motoren. Nu is het zo dat een klant online zijn auto kan samenstellen en bij sommige merken zelf het productieproces kan volgen. De betekent een grote betrokkenheid, participatie eigenaarschap van de klant bij de samenstelling en realisatie van het product.

Een ander vergelijking is mogelijk de telefoon. Lag het accent in de jaren 90 op eenvoud, alleen maar bellen, nu kan iedereen door het ontwikkelen van de techniek zijn eigen functionaliteit samenstellen door het installeren van allerlei applicaties. Producten die succesvol zijn spelen in op het feit dat de consument boven in de Maslow piramide zit en behoefte heeft aan zelfontplooiing. Bedrijven die succesvol zijn spelen dus in op het feit dat de maatschappij zich boven in de Maslow piramide bevindt. Deze bedrijven bevinden zich ook zelf boven in deze piramide. Ze kennen een grote klantenbinding omdat mensen zich graag willen associëren met dat bedrijf. Hetzelfde geldt overigens voor de medewerkers. Mensen zijn er trots op dat ze voor dat bedrijf mogen werken.
De organisatie richt zich op het ontplooien van hun medewerkers, er heerst een open cultuur, vertrouwen en gelijkwaardigheid. De kern zit hem erin dat medewerkers voor de organisatie werken omdat ze betekenis willen geven aan hun leven. Dergelijke bedrijven kennen een hoge toegevoegde waarde voor de maatschappij en zijn in feite een “love brand”. Persoonlijk ondernemerschap van de medewerkers is gekoppeld aan de missie van de organisatie. De MVO gedachte in deze ondernemingen komt in alle geledingen tot uiting. In feite heerst in deze ondernemingen geen interne focus, gericht op zelfhandhaving, maar een externe focus: Hoe dien ik mijn klanten, medewerkers en ga ik verantwoord om met het milieu. Hoe verduurzaam ik alle processen in mijn onderneming
en lever ik een directe sociale bijdrage aan mijn omgeving.